Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն
+374 10 28 51 45
+374 10 28 52 88

Հայաստանի Հանրապետություն, ԵՐԵՎԱՆ, Հր. Ներսիսյան փող., շենք 7/2
Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն.Գինեկոլոգիական բաժանմունք

Գինեկոլոգիա

Գինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է գինեկոլոգիական հիվանդությունների վիրահատական և կոնսերվատիվ բուժում: Բուժման կոնսերվատիվ եղանակները նախատեսված են դաշտանային ցիկլի խանգարման, կանանց սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունների, անպտղության և վիժումներով գինեկոլոգիական հիվանդների բուժման համար: 

 

Բաժանմունքում իրականացվում են բազմապրոֆիլ խոռոչային վիրահատություններ: Մասնագետների որակավորման բարձր աստիճանը և բազմամյա փորձը հնարավորություն են տալիս իրականացնել բարդ վիրահատություններ: Գինեկոլոգիայի բաժանմունքի մասնագետները հնարավորություն ունեն այլ մասնագետների հետ համատեղ իրականացնել համակցված վիրահատություններ՝ մեկ վիրահատության ընթացքում հիվանդներին ազատելով երկու և ավելի տարբեր բժշկական պրոֆիլի հիվանդություններից:

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

001

Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա

12.000

002

Բժշկի   կոնսուլտացիա

8.000

003

Միջամտությունների կարճատև   ներերակային անզգայացումով    

7.000

004

Միջամտությունների տեղային ցավազրկումով

3.000

 
 

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ   ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

 

 

011

Ցերեկային ստացիոնար   (մինչև 7 օր առանց դեղորայքի և հետազոտությունների)

 

25.000

012

 

Ցերեկային ստացիոնար (մինչև 7 օր առանց հետազոտությունների, ներառյալ դեղորայքը)

 

75.000

013

Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ (առաջնակի վճարում)

35.000

014

(յուրաքանչյուր հաջորդ այցը)

5.000

015

Սեռական հասունացման խանգարումներ (առաջնակի վճարում)

35.000

016

  (յուրաքանչյուր հաջորդ այցը)

5.000

017

Չբերության բուժում (առաջնակի վճարում)

35.000

018

Չբերության բուժում (յուրաքանչյուր հաջորդ այցը)

8.000

019

Բակտերիալ վագինոզ (բուժման նշանակում)

10.000

020

Սպեցիֆիկ վագինոզ (բուժման նշանակում, ոչ ստացիոնար պայմաններում)

15.000

021

Արգանդի և հավելումների բորբոքում (բուժման նշանակում, ոչ ստացիոնար պայմաններում)

20.000

117

Արգանդի պարանոցի Էրոզիայի կոնսերվատիվ բուժում

20.000

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

 

 

022

Ստացիոնար 1 օրվա արժեքը (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների)

10.000

023

Ստացիոնար 1 օրվա արժեքը (առանց հետազոտությունների, ներառյալ դեղորայքը)

20.000

127

Ստացիոնար կոնսերվատիվ բուժում (հետազոտություններ +դեղորայք)

120.000

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ   ԲՈՒԺՈՒՄ

(գնի մեջ ներառված չեն անզգայացման և հետազոտությունների արժեքնեքը)

 

 

 

024

Սրածայր կոնդիլոմաների դեղորայքային բոժում (յուրաքանչյուր այցը)

10.000

025

Կոնդիլոմաների հեռացում

15.000

026

Արգանդի պարանոցի ԴԷԿ

35.000

028

Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա

45.000

029

Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում

35.000

030

Ներարգանդային պարույրի տեղադրում (առանց պարույրի արժեքի)

10.000

031

Ներարգանդային պարույրի հեռացում (առանց բարդությունների)

5.000

032

Ներարգանդային պարույրի հեռացում (բարդություններով)

15.000

033

Կուսաթաղանթի կարում

20.000

034

Արգանդի խոռոչի բուժական քերում /կյուրետաժ/

40.000

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

(գնի մեջ ներառված է անզգայացման արժեքը և ներառված չեն հետազոտությունները)

035

Հղիության արհեստական ընդհատում բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

25.000

036

 - առանց բարդությունների

21.000

037

Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում

30.000

038

Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում մարսուպիալիզացիայով

50.000

173

Արտաքին սեռական օրգանների պլաստիկ վիրահատություն

80.000

039

Բարտոլինյան կիստայի հեռացում

140.000

040

Արգանդի պարանոցի էքստիրպացիա

200.000

041

Հեշտոցի կիստաների հեռացում

100.000

042

Առաջային կոլպորաֆիա

150.000

043

Հետին կոլպոպերինեոլևատորոպլաստիկա

100.000

044

Հեշտոցի պատերի պլաստիկ վիրահատություն

200.000

045

Արգանդի վզիկի մասնսհատում և առաջային-հետին կոլպորաֆիա /Մանչեստերյան վիրահատութ/

250.000

046

Հեշտոցի միջնապատի հատում

100.000

047

Արգանդի վզիկի հին պատռվածքների  վերականգնում /Էմետի վիրահատություն/

100.000

048

Արգանդի վզիկի հեռացում /Շտուրմդորֆի վիրահատություն/

200.000

049

Ծնվող միոմատոզ հանգույցի հեռացում հեշտոցային ճանապարհով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

180.000

050

- առանց բարդությունների

150.000

125

Արտարգանդային հղիություն

246.000

051

Վիրահատություններ ձվարանների վրա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

250.000

052

- առանց բարդությունների

200.000

053

Վիրահատություն հավելումների թարախակույտի կապակցությամբ բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

280.000

054

- առանց բարդությունների

250.000

055

Կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

 

300.000

056

- առանց բարդությունների

230.000

057

Արգանդի վերհեշտոցային ամպւտացիա առանց հավելումների բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

320.000

058

- առանց բարդությունների

250.000

059

Արգանդի վերհեշտոցային ամպւտացիա հավելումներով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

330.000

060

- առանց բարդությունների

260.000

061

Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

360.000

062

- առանց բարդությունների

270.000

 

 

 

063

Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

370.000

064

- առանց բարդությունների

290.000

065

Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա առանց հավելումների բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

400.000

066

- առանց բարդությունների

350.000

067

Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա հավելումներով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

410.000

068

- առանց բարդությունների

360.000

118

Կնոջ ամլացում

130.000

Զուգակցված վիրահատությունների ժամանակ հիմնական վիրահատությանը գումարել
զուգակցված վիրահատության արժեքի 60%-ը։

 

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

069

Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիա

40.000

070

Բուժական հիստերոսկոպիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

200.000

071

- առանց բարդությունների

150.000

072

Ախտորոշիչ լապարոսկոպիա

120.000

073

Արգանդափողերի անցանելիության ստուգում լապարոսկոպիայով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

140.000

074

- առանց բարդությունների

120.000

075

Լապարոսկոպիկ վիրահատություն հավելումների վրա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

300.000

076

- առանց բարդությունների

250.000

077

Լապարոսկոպիկ կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

300.000

078

- առանց բարդությունների

250.000

079

Լապարոսկոպիկ արգանդի ամպուտացիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

320.000

080

- առանց բարդությունների

280.000

081

Լապարոսկոպիկ արգանդի էքստիրպացիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

380.000

082

- առանց բարդությունների

350.000

 

Համավճարի գներ

 

Փոքր վիրահատական միջամտություններ

 

128

Արգանդի խոռոչի քերում անզգայացմամբ, հիստոլոգիայի քննությամբ

15.000

130

Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ

129

Արգանդի խոռոչի քերում անզգայացմամբ, հիստոլոգիայի քննությամբ

- (բարդություններով)

25.000

131

Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ

- (բարդություններով )

 Վիրաբուժական միջամտություններ

132

Արտաարգանդային հղիություն  

100.000

133

Արտաարգանդային հղիություն

- (բարդություններով )

135.000

134

Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)

100.000

135

Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)

- (բարդություններով)

135.000

136

Ոլորված կիստաներ, միոմատոզ հանգույցի նեկրոզ, թարախակալված գոյացություններ, ծնվող միոմա  

100.000

137

Ոլորված կիստաներ, միոմատոզ հանգույցի նեկրոզ, թարախակալված գոյացություններ, ծնվող միոմա -(բարդություններով )

135.000

 

III աստիճանի բարդության վիրաբուժական միջամտություններ

 

138

Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա

165.000

139

Արգանդի էքստիրպացիա լապարոտոմիայի կամ լապարոսկոպիայի միջոցով

140

Սակավարյունություն Hb-60գ/լ և պակաս

141

Սեպսիս (արյան ցանքսով հաստատոած) 

135.000

 

ԱՅԼ ՈՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

111

Հետ.ծննդ. բաժ Լյուքս 1, մեկ օրվա արժեքը

10.000

112

Հետ.ծննդ. բաժ Լյուքս 2, մեկ օրվա արժեքը

10.000

113

Հետ.ծննդ. բաժ Լյուքս 3, մեկ օրվա արժեքը

12.500

114

Հղիների բարձր ռիսկի բաժանմունք Լյուքս 1

10.000

126

Գինեկոլոգիայի Լյուքս 1, մեկ օրվա արժեքը

10.000

174

Ամուսնու ներկայությունը ծննդ. ճիգերի ժամանակ

15.000

 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել      +374 10 28 33 71

Ստացեք խորհրդատվություն

Կապ մեզ հետ

ՀՀ, Երևան
Հր. Ներսիսյան փող., շենք 7/2
Ընդունարան. +374 10 28 51 45
+374 10 28 52 88

qz.cnndatun@gmail.com