Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն
+374 10 28 51 45
+374 10 28 52 88

Հայաստանի Հանրապետություն, ԵՐԵՎԱՆ, Հր. Ներսիսյան փող., շենք 7/2

Պետպատվեր

 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ մարտի 4-ի 318-Ն որոշման  և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012թ. դեկտեմբերի 28-ի N 31-43-Ա հրամանի՝ «պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով  բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեն բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին /հատուկ/ հետևյալ խմբերը.

-    Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30.00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ
-    1-ին,2-րդ և 3-րդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
-    Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքի անդամների, զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ
-    Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքի անդամներ
-    ՀՀ առողջապահության նախարարության  և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից համապատասխան ուղեգրման  պարագայում
-    Բազմազավակ /մինչև 18 տ չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող/ ընտանիքների

Հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում

-    ՀՀ և ԼՂՀ քաղաքացիների ծննդօգնությունը համապատասխան ծննդօգնության պետական հավաստագրի առկայության դեպքում / արտերկրի քաղաքացիների ծննդօգնությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով/

Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժումը

-    Պետական հիմնարկներում  սոցփաթեթի շահառուներին, զինծառայողներին, սոցիալապես անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերում ընդգրկվածներին:

Ստացեք խորհրդատվություն

Կապ մեզ հետ

ՀՀ, Երևան
Հր. Ներսիսյան փող., շենք 7/2
Ընդունարան. +374 10 28 51 45
+374 10 28 52 88

qz.cnndatun@gmail.com