Քանաքեռ-Զեյթուն ծննդատուն
+374 10 28 51 45
+374 10 28 52 88

Հայաստանի Հանրապետություն, ԵՐԵՎԱՆ, Հր. Ներսիսյան փող., շենք 7/2

Գնացուցակ

Գինեկոլոգիա

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ   ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

001

Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա

12.000

002

Բժշկի   կոնսուլտացիա

8.000

003

Միջամտությունների կարճատև   ներերակային անզգայացումով    

7.000

004

Միջամտությունների տեղային ցավազրկումով

3.000

 
 

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ   ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

 

 

011

Ցերեկային ստացիոնար   (մինչև 7 օր առանց դեղորայքի և հետազոտությունների)

 

25.000

012

 

Ցերեկային ստացիոնար (մինչև 7 օր առանց հետազոտությունների, ներառյալ դեղորայքը)

 

75.000

013

Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ (առաջնակի վճարում)

35.000

014

(յուրաքանչյուր հաջորդ այցը)

5.000

015

Սեռական հասունացման խանգարումներ (առաջնակի վճարում)

35.000

016

  (յուրաքանչյուր հաջորդ այցը)

5.000

017

Չբերության բուժում (առաջնակի վճարում)

35.000

018

Չբերության բուժում (յուրաքանչյուր հաջորդ այցը)

8.000

019

Բակտերիալ վագինոզ (բուժման նշանակում)

10.000

020

Սպեցիֆիկ վագինոզ (բուժման նշանակում, ոչ ստացիոնար պայմաններում)

15.000

021

Արգանդի և հավելումների բորբոքում (բուժման նշանակում, ոչ ստացիոնար պայմաններում)

20.000

117

Արգանդի պարանոցի Էրոզիայի կոնսերվատիվ բուժում

20.000

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԲՈՒԺՈՒՄ

 

 

 

022

Ստացիոնար 1 օրվա արժեքը (առանց դեղորայքի և հետազոտությունների)

10.000

023

Ստացիոնար 1 օրվա արժեքը (առանց հետազոտությունների, ներառյալ դեղորայքը)

20.000

127

Ստացիոնար կոնսերվատիվ բուժում (հետազոտություններ +դեղորայք)

120.000

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ   ԲՈՒԺՈՒՄ

(գնի մեջ ներառված չեն անզգայացման և հետազոտությունների արժեքնեքը)

 

 

 

024

Սրածայր կոնդիլոմաների դեղորայքային բոժում (յուրաքանչյուր այցը)

10.000

025

Կոնդիլոմաների հեռացում

15.000

026

Արգանդի պարանոցի ԴԷԿ

35.000

028

Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա

45.000

029

Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում

35.000

030

Ներարգանդային պարույրի տեղադրում (առանց պարույրի արժեքի)

10.000

031

Ներարգանդային պարույրի հեռացում (առանց բարդությունների)

5.000

032

Ներարգանդային պարույրի հեռացում (բարդություններով)

15.000

033

Կուսաթաղանթի կարում

20.000

034

Արգանդի խոռոչի բուժական քերում /կյուրետաժ/

40.000

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ

(գնի մեջ ներառված է անզգայացման արժեքը և ներառված չեն հետազոտությունները)

035

Հղիության արհեստական ընդհատում բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

25.000

036

 - առանց բարդությունների

21.000

037

Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում

30.000

038

Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում մարսուպիալիզացիայով

50.000

173

Արտաքին սեռական օրգանների պլաստիկ վիրահատություն

80.000

039

Բարտոլինյան կիստայի հեռացում

140.000

040

Արգանդի պարանոցի էքստիրպացիա

200.000

041

Հեշտոցի կիստաների հեռացում

100.000

042

Առաջային կոլպորաֆիա

150.000

043

Հետին կոլպոպերինեոլևատորոպլաստիկա

100.000

044

Հեշտոցի պատերի պլաստիկ վիրահատություն

200.000

045

Արգանդի վզիկի մասնսհատում և առաջային-հետին կոլպորաֆիա /Մանչեստերյան վիրահատութ/

250.000

046

Հեշտոցի միջնապատի հատում

100.000

047

Արգանդի վզիկի հին պատռվածքների  վերականգնում /Էմետի վիրահատություն/

100.000

048

Արգանդի վզիկի հեռացում /Շտուրմդորֆի վիրահատություն/

200.000

049

Ծնվող միոմատոզ հանգույցի հեռացում հեշտոցային ճանապարհով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

180.000

050

- առանց բարդությունների

150.000

125

Արտարգանդային հղիություն

246.000

051

Վիրահատություններ ձվարանների վրա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

250.000

052

- առանց բարդությունների

200.000

053

Վիրահատություն հավելումների թարախակույտի կապակցությամբ բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

280.000

054

- առանց բարդությունների

250.000

055

Կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

 

300.000

056

- առանց բարդությունների

230.000

057

Արգանդի վերհեշտոցային ամպւտացիա առանց հավելումների բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

320.000

058

- առանց բարդությունների

250.000

059

Արգանդի վերհեշտոցային ամպւտացիա հավելումներով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

330.000

060

- առանց բարդությունների

260.000

061

Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

360.000

062

- առանց բարդությունների

270.000

 

 

 

063

Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

370.000

064

- առանց բարդությունների

290.000

065

Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա առանց հավելումների բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

400.000

066

- առանց բարդությունների

350.000

067

Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա հավելումներով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

410.000

068

- առանց բարդությունների

360.000

118

Կնոջ ամլացում

130.000

Զուգակցված վիրահատությունների ժամանակ հիմնական վիրահատությանը գումարել
զուգակցված վիրահատության արժեքի 60%-ը։

 

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

069

Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիա

40.000

070

Բուժական հիստերոսկոպիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

200.000

071

- առանց բարդությունների

150.000

072

Ախտորոշիչ լապարոսկոպիա

120.000

073

Արգանդափողերի անցանելիության ստուգում լապարոսկոպիայով բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

140.000

074

- առանց բարդությունների

120.000

075

Լապարոսկոպիկ վիրահատություն հավելումների վրա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

300.000

076

- առանց բարդությունների

250.000

077

Լապարոսկոպիկ կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

300.000

078

- առանց բարդությունների

250.000

079

Լապարոսկոպիկ արգանդի ամպուտացիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

320.000

080

- առանց բարդությունների

280.000

081

Լապարոսկոպիկ արգանդի էքստիրպացիա բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով

380.000

082

- առանց բարդությունների

350.000

 

Համավճարի գներ

 

Փոքր վիրահատական միջամտություններ

 

128

Արգանդի խոռոչի քերում անզգայացմամբ, հիստոլոգիայի քննությամբ

15.000

130

Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ

129

Արգանդի խոռոչի քերում անզգայացմամբ, հիստոլոգիայի քննությամբ

- (բարդություններով)

25.000

131

Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ

- (բարդություններով )

 Վիրաբուժական միջամտություններ

132

Արտաարգանդային հղիություն  

100.000

133

Արտաարգանդային հղիություն

- (բարդություններով )

135.000

134

Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)

100.000

135

Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)

- (բարդություններով)

135.000

136

Ոլորված կիստաներ, միոմատոզ հանգույցի նեկրոզ, թարախակալված գոյացություններ, ծնվող միոմա  

100.000

137

Ոլորված կիստաներ, միոմատոզ հանգույցի նեկրոզ, թարախակալված գոյացություններ, ծնվող միոմա -(բարդություններով )

135.000

 

III աստիճանի բարդության վիրաբուժական միջամտություններ

 

138

Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա

165.000

139

Արգանդի էքստիրպացիա լապարոտոմիայի կամ լապարոսկոպիայի միջոցով

140

Սակավարյունություն Hb-60գ/լ և պակաս

141

Սեպսիս (արյան ցանքսով հաստատոած) 

135.000

 

ԱՅԼ ՈՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

111

Հետ.ծննդ. բաժ Լյուքս 1, մեկ օրվա արժեքը

10.000

112

Հետ.ծննդ. բաժ Լյուքս 2, մեկ օրվա արժեքը

10.000

113

Հետ.ծննդ. բաժ Լյուքս 3, մեկ օրվա արժեքը

12.500

114

Հղիների բարձր ռիսկի բաժանմունք Լյուքս 1

10.000

126

Գինեկոլոգիայի Լյուքս 1, մեկ օրվա արժեքը

10.000

174

Ամուսնու ներկայությունը ծննդ. ճիգերի ժամանակ

15.000

 

Ախտորոշում

     

Հապավում

Հետազոտության տեսակը

Գինը

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

CBC+DIF

Արյան ընդհանուր քննություն

2700

CBC

Արյան քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի

1500

Hb

Հեմոգլոբինի որոշում և լեյկոցիտներ

700

PLT

Թրոմբոցիտների քանակի որոշում

700

DIF

Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում

500

U-Total

Մեզի ընդհանուր   անալիզ+միկրոսկոպիկ   քննություն

1700

 

Մեզի լեղապիգմենտների, գլյուկոզայի,   ացետոնի որոշում յուրաքանչյուրը

700

 

Սեռական օրգանների արտադրության քննություն

1500

PAP smear

Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից

4000

 

Արյան խումբ եվ RH ֆակտոր

1500

 

Կենսաքիմիական հետազոտություններ

 

PROT

Ընդանուր սպիտակուց

800

GLU

Գլյուկոզա

800

UREA

Միզանյութ

800

CREA

Կրեատինին

800

BILT

Ընդանուր բիլիռուբին

800

ALT

Ալանինամինոտրանսֆերազա

800

AST

Ասպարտատամինոտրանսֆերազա

800

 

Ինֆեկցիաներ

 

RPR

Սիֆիլիս

1500

Chol

Խոլեստերին

1200

Trygl

Տրիգլիցերիդներ

1200

 

Իոնային փոխանակություն

 

Ca

Կալցիում` ընդանուր

1000

K, Na, Ca

Կալիում, նատրիում, կալցիում

2000

K, Na

Կալիում, նատրիում

1500

 

Կոագուլոգրամմա

 

PT, INR, %

Պրոթրոմբինային ժամանակ

1500

FG

Ֆիբրինոգեն

1500

D-Dimer

Դ-Դիմեր

7000

Total Coag

Ընդհանուր կոագուլոգրամմա

5000

HCV

Հեպատիտ HBSAG

5500

HBV

Հեպատիտ HCV

5500

 

Մանրէաբանական հետազոտություններ

 

3 օր

Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն

3000

7 օր

Արյան ստերիլություն

8000

                            Գործիքային հետազոտություն

005     

Արգանդի խոռոչի ախտորոշիչ ասպիրացիա

                 12.000

006

 Արգանդի խոռոչի ախտորոշիչ քերուկ /կյուրետաժ/, առանց հետազոտության

                 18.000

007

Կոլպոսկոպիա

                 12.000

116

Կոլպոսկոպիա թիրախային բիոպսիայով

                 18.000

008

Արգանդափողերի անցանելիության ստուգում

                 30.000

009

ՈՒՁՀ մանկաբարձական /պետ.պատվերից դուրս/

 5.000

108

ՈՒՁՀ գինեկոլոգիական

 6.000

109

ՈՒՁՀ գինեկոլոգիական, որովայնի խոռոչի օրգաններով

 8.000

010

ՈՒՁՀ ֆոլիկուլոմետրիայով

 10.000

110

Պտղի դոպլերոմետրիա

 10.000